Digital

Möteshantering

Utskick, läsning, publicering och arkivering av möteshandlingar på webben, iPad och iPhone.

Insyn i kommunen

Ge medborgarna en  webbtjänst för öppenhet och insyn i politiken.

Företag/Förening

Effektiv distribution, läsning och arkivering av mötesdokument.

Frågepanelen

Fråga/Svar-funktion för dialog mellan politiker och medborgare.

Insyn App

Läs mötehandlingar och anteckna i dokumenten i din iPad och iPhone. 

hantering OCH publik PUBLICERING av möteshandlingar till medborgare och politiker

– webb och Mobilt

Insyn är e-tjänsten som effektiviserar publiceringen av dagordningar, tjänsteutlåtanden, bilagor och protokoll i kommunen. Insyn kan med fördel även användas i föreningar/förbund eller företag.


Insyn gör det enkelt för allmänheten att hänga med i politiken. Webbplatsen är snygg och lättnavigerad, samt innehåller funktioner som t ex möjlighet att prenumerera på, och bevaka handlingarna med sökord i en agent.


Politiker kan läsa och anteckna i dokument på en iPad/iPhone-app, vilket effektiviserar politikers arbete, samt sparar pengar och miljö i samband med att kommunen minskar pappersutskick till politiker inför nämndsammanträden.

Möteshantering i företag och förening

– webb och Mobilt

Insyn effektiviserar distributionen av möteshandlingar genom att man skickar ut dem via vår app och webbsida. I appen finns möjlighet att läsa och göra anteckningar i dokumenten. 


Avisering via e-post

I samband med att mötet skickas ut går det ut ett prenumerationsmeddelande via e-post. 


Allt digitalt - inga papper

På mötet läser deltagarna med fördel dokumenten i iPad istället för utskrivna dokument. Mötesdokument och protokoll sparas sedan i arkivet för framtida åtkomst och historik.

Insyn i kommunen

Vi tycker att man som medborgare ska kunna ha insyn i kommunen och enkelt kunna hänga med i politiken. Vi ser också att det är viktigt för kommunen att ha kostnadseffektiva och miljövänliga processer. Insyn gör detta möjligt!

användbarhet

Vi tycker det ska vara snyggt och lätt att hitta ärenden och beslut. Därför delar vi upp dagordning och protokoll i punkter och paragrafer. Detta gör det enklare att hitta det man söker utan att behöva leta i långa dokument.

Bevakning

Användaren kan enkelt prenumerera på handlingar och bevaka innehåll i dokumenten genom att skriva in sökord i funktionen som heter Agenten.

enkel administration

Insyn är snabbt och lätt att införa i kommunens administration. Systemet är helt webbaserat och startas igång utan några anpassningar eller beroenden till andra system och plattformar. I systemet finns flera funktioner för att underlätta för administratören att så snabbt och effektivt som möjligt publicera i Insyn. Detta genom t ex automatisk konvertering till pdf och inläsning av punkter direkt från Word-dokument.

Delning till sociala medier

Eftersom innehållet i Insyn är uppdelat i punkter och paragrafer så går det enkelt att dela ärenden via sociala medier, e-post, länkningar från webbsidor mm. 

Vem har nytta av Insyn?

Det enkla svaret är - alla!

Medborgare

 • Lätt att följa med i politiken
 • Bevaka sammanträden, ärenden och beslut via agentsökning och prenumeration
 • Uppmärksamma dina vänner genom att dela ärenden via sociala medier
 • Ställ frågor till dina politiker och kommuntjänstemän

Politiker

 • Läs och hantera nämndhandlingar på webben och i din läsplatta
 • Du slipper släpa pappersbuntar till sammanträdet
 • Arbeta med handlingarna genom att skriva anteckningar direkt i dokumentet på din läsplatta 
 • Kommunicera med dina väljare - Twitter, Facebook, Frågepanelen

Administratör

 • Enkel administration kring publicering av handlingar
 • Fungerar med alla bakomliggande ärendehanteringssystem
 • Automatisk konvertering till pdf
 • Skapar länkningar och sökbarhet med automatik
 • E-post skickas ut till berörda politiker i samband med publicering

Kommuntjänsteman

 • Lättanvänt och sökbart arkiv med nämndhandlingar
 • Lätt att hänvisa till ärenden och beslut med direktlänkar 
 • Automatiska protokollsutdrag gör det enkelt att ta del av ett beslut  

Media

 • Bevaka vad som kommer tas upp på nästa nämndsammanträde
 • Direkt åtkomst till ärendedokument och beslutsprotokoll
 • Dela via sociala medier
 • Länka direkt till ärenden och beslut 

Medborgardialog i Frågepanelen

– Forum för frågor och svar

Frågepanelen är lösningen för dig som vill erbjuda ett forum för frågor och svar på webbplatsen. Systemet innehåller funktioner för att ställa frågor via webben, svara på ett enkelt sätt samt att publicera fråga och svar i ett sökbart arkiv.


Frågepanelen ger ett bra gränssnitt för att ställa frågor, samtidigt som det automatiskt genererar en kunskapsbank. Detta utan något administrativt extrajobb för organisationen!


dialog i Frågepanelen

Frågepanelen skapar kontakt mellan politiker och medborgare

Det unika upplägget med frågor, svar och dialog ger en perfekt balans i sättet att kommunicera. Processen startar genom att någon ställer en fråga. Frågan kan då besvaras av en eller flera frågemottagare t ex från olika partier.


När frågan är besvarad kan man välja att aktivera en dialogfunktion som gör det möjligt för vem som helst delta i dialog kring frågan och frågemottagarnas svar. 


Välbeprövat!

Frågepanelen är det självklara valet för kommunen som vill förstärka dialogen mellan medborgare, politiker och tjänstemän. Den är en mogen och genomtänkt lösning som innehåller alla de funktioner som behövs för att anpassa den till just era behov och förutsättningar. Effektiv för både frågeställare, frågemottagare och administration!