Insyn App

Nu behöver man inte längre släpa tunga buntar med papper till sammanträdet. Allt finns i din iPad eller iPhone! Appen förenklar arbetsflödet för politiker och styrelsemedlemmar samt tar bort behovet av pappersutskick. Appen är främst till för styrelsemedlemmar, men kan även användas av kommuntjänstemän och medborgare som vill ta del av handlingar på ett enkelt sätt.


Publicering av handlingar i appen görs av administratör/nämndsekreterare och sker helt integrerat med publicering på webbplatsen, vilket gör att det inte finns några fördröjningar eller genererar någon extra administrationskostnad.

Så funkar appen

Instruktionvideo - Manual